راهنمای تعیین سایز کفش و کتونی

تمامی قالب ها استاندارد و اندازه گیری شده می باشند. سایزی را که معمولا و بیشتر می پوشید را سفارش دهید

و اگر بین دو سایز شک دارید، سایز بزرگتر را سفارش دهید که با یک کفی سایزتان شود.

نیاز به مشاوره دارید؟