خرید کفش و کتانی استوک

کتانی ریبوک سایز 43 (7470)
تومان ۳۳۹,۰۰۰ تومان ۳۱۹,۰۰۰

کتانی ریبوک سایز 43 (7470) ایراد: پارگی جلو کار         فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که بصورت اختصاصی […]

کتونی ریبوک سایز 44 (7469)
تومان ۳۳۹,۰۰۰ تومان ۳۲۹,۰۰۰

کتونی ریبوک سایز 44 (7469) ایراد : تفاوت طرح کار با کد اصلی           فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر […]

کتانی ریبوک سایز42 (7468)
تومان ۳۳۹,۰۰۰ تومان ۳۱۹,۰۰۰

کتانی ریبوک سایز42 (7468) ایراد : دورنگی کناره کفش و تفاوت رنگی با کد اصلی           فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس […]

کتانی دخترانه سایز 39 (7467)
تومان ۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰

کتانی دخترانه سایز 39 (7467) ایراد : پارگی بغل کار           فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که […]

کتانی دخترانه سایز 39 (7466)
تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰

کتانی دخترانه سایز 39 (7466) ایراد : پارگی کناره کار         فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که بصورت […]

کالج زنانه سایز40 (7465)
تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰

کالج زنانه سایز40 (7465) ایراد : زدگی جلوی کار           فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که بصورت […]

کتانی فشن سایز 40 (7464)
تومان ۲۰۹,۰۰۰ تومان ۱۸۹,۰۰۰

کتانی فشن سایز 40 (7464) ایراد کار : تفاوت رنگی با بقیه مدل های نشابه آن. فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را […]

ونس پسرانه سایز 41 (7463)
تومان ۲۳۹,۰۰۰ تومان ۲۰۹,۰۰۰

ونس پسرانه سایز 41 (7463) ایراد کار : تفاوت مدل کار با بقیه محصولات مشابه آن .           فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا […]

نیم بوت مردانه سایز 43 (7262)
تومان ۳۱۹,۰۰۰ تومان ۲۸۹,۰۰۰

نیم بوت مردانه سایز 43 (7262) ایراد : زدگی جلوی کار         فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که […]

نیم بوت مردانه سایز 42 (7461)
تومان ۳۱۹,۰۰۰ تومان ۲۸۹,۰۰۰

نیم بوت مردانه سایز 42 (7461) ایراد : دورنگی پشت کفش         فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که […]

کتانی نایک سایز 39 (7460)
تومان ۳۰۹,۰۰۰ تومان ۲۸۹,۰۰۰

کتانی نایک سایز 39 (7460) ایراد : پارگی داخل کفش         فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که بصورت […]

کتانی فشن سایز 38 (7459)
تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱۸۹,۰۰۰

کتانی فشن سایز 38 (7459) ایراد : استفاده شده برای مدل       فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که بصورت […]

کالج سایز40 (7458)
تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰

کالج سایز40 (7458) ایراد : زردی زیره کفش           فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که بصورت اختصاصی […]

کتانی بافت سایز 43 (7457)
تومان ۲۰۹,۰۰۰ تومان ۱۶۹,۰۰۰

کتانی بافت سایز 43 (7457) ایراد: جدا شدن زیره کفش از رویه         فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را […]

کتانی اسکیچرز سایز 37 (7456)
تومان ۲۲۹,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰

کتانی اسکیچرز سایز 37 (7456) ایردا:تغییر رنگ رویه کفش   فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که بصورت اختصاصی گرفته شده بررسی […]

کتانی دخترانه نایک سایز 39 (7455)
تومان ۲۸۹,۰۰۰ تومان ۲۳۹,۰۰۰

کتانی دخترانه نایک سایز 39 (7455) ایراد : تفاوت رنگ با بقیه محصولات     فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که […]

کتانی یزی سایز 41 (7454)
تومان ۲۱۹,۰۰۰ تومان ۱۸۹,۰۰۰

کتانی یزی سایز 41 (7454) ایراد: زردی جلوی کفش   فروشگاه اینترنتی جیوری در زمینه محصولات کیف و کفش و ..فعالیت میکند که مشتریان عزیز میتوانند به راحتی و با اطمینان خاطر محصول مورد نظر خود را خریداری نمایند و همچنین بمنظور اطمینان بیشتر کالا ، عکس های هر محصول را که بصورت اختصاصی گرفته شده بررسی […]

کتانی سایز 42 (7453)
تومان ۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱۵۹,۰۰۰

کتانی سایز 42 (7453) ایراد زدگی جلوی کار       فروشگاه اینترنتی کیف و کفش جیوری

نیم بوت رسمی سایز 44 (7452)
تومان ۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۱۹,۰۰۰

نیم بوت سایز 44 (7452) ایراد : دورنگ بودن

نیم بوت سایز 42 (7451)
تومان ۵۳۹,۰۰۰ تومان ۴۹۹,۰۰۰

نیم بوت سایز 42 (7451) ایراد : خط روی کار