کفشی با رویه های متفاوت !؟

همانطور که در تکنولوژی ها شاهد پیشرفت های زیادی هستیم این پیشرفت در پوشاک و اکسسوری ها نیز نفوذ کرده است که علاوه بر پیشرفت ساخت کفش های هوشمند شاهد کفش هایی با یک کفه کفش و چندین رویه نیز هستیم !!